De Chakra massage is een holistische massage die wordt gegeven met olie. De Chakra massage helpt je bewust te maken van de levensenergie in de verschillende chakra’s. De chakra’s zijn de energiecentra en bewustzijnsniveaus die bij het lichaam horen met ieder een eigen functie en eigen energie. Levensenergie die nodig is om te kunnen functioneren, het stroomt door en om ons heen. Alles wat we denken, doen, voelen en waarnemen brengt verandering teweeg in onze energie en dus ook in onze chakra’s. Tijdens de massage worden de chakra’s (zoveel mogelijk)
in balans gebracht.

Chakra’s kunnen door ervaringen geblokkeerd raken, waardoor het goed en gezond functioneren niet meer lukt. We zijn continue in ontwikkeling en worden uitgedaagd inzichten op te doen en bewust te worden van onszelf, ons gedrag, onze overtuigingen en vastgezette patronen. Het doel is de chakra’s optimaal te laten functioneren en ze in balans te brengen en te houden.

Wat zijn chakra’s?

De zeven hoofdchakra’s zijn verticaal aanwezig zijn in ons lichaam. De chakra’s zijn verbonden met de elementen aarde (vast & zwaar), water (dat stroomt), vuur (verlicht & transformeert), lucht (die zacht is), geluid (brengt verbinding tot stand), licht (omhult) en gedachten (slaan informatie op). De chakra’s spelen een belangrijke rol in de manier waarop mensen hun energie en levenskracht tot uitdrukking brengen. Fysiek gezien nemen de chakra’s de universele energie (ook wel Chi genoemd) op en geven dit door aan de meridianen, het zenuwstelsel, de endocriene klieren (beïnvloeden het hele organisme) en het bloed. De chakra’s hebben een krachtige werking op het lichaam, ze zijn als centra van activiteit, levenskracht en bewustzijn.

Welke functie heeft iedere chakra?

Iedere chakra heeft zijn eigen lichamelijke & geestelijke functie, periode van leven, zintuig, kleur, geluid & symbolische vorm.
Chakra 7 Kruin, Recht om te Weten, Violet of Wit, vermogen om info waar te nemen en eigen te maken, wijsheid
Chakra 6 Voorhoofd, Recht om te Zien, Intuïtie, Indigo, herkennen van patronen, zelfreflectie
Chakra 5 Keel, Recht om te Spreken, Rechtvaardigheid, Lichtblauw, rechtvaardigheid, communicatie en creativiteit
Chakra 4 Hart, Recht om te Beminnen, Groen, liefde en evenwicht voor jezelf en in relaties/vriendschappen
Chakra 3 Maag, Recht om te Handelen, Geel, wilskracht, doelgerichtheid en doeltreffendheid
Chakra 2 Heiligbeen, Recht om te Voelen, Oranje, koestering voor jezelf & anderen, grenzen aangeven
Chakra 1 Wortel, Recht om te mogen Zijn, Rood, goed geaard zijn, vertrouwen hebben, veiligheid en zekerheid te voelen

Een volledige Chakra-massage (only for women) duurt 60 minuten