Wat is een Luisterkind-afstemming Geboortebegeleiding?

Bij een afstemming Geboortebegeleiding ga ik luisteren naar het kindje in de buik.
Op een voorzichtige wijze wordt er contact gemaakt op zielsniveau met het ongeboren kindje. Hoe mooi en bijzonder!

Wat heeft het kindje nodig en hoe voelt het kindje zich?
Waar mag aandacht aan worden gegeven?
Heeft het kindje vragen?
Welke vragen hebben de ouders?
Hoe kan het nieuwe leven een zo fijn mogelijke start maken?

De geboortebegeleiding start rond de 28 weken van de zwangerschap.
In 4 weken, ga ik 4x een half uur afstemmen op het kindje in de buik, op een tijdstip zoals met de moeder afgesproken.
Jij als aanstaande moeder kunt dan een moment van rust nemen. Er wordt alvast een mooi contact gelegd tussen moeder/ouder en kind en er ontstaat al een beeld van het toekomstige kindje.
De afstemming wordt verwoord in een mail, die aansluitend aan het halfuur wordt verstuurd.

In de 1e afstemming ga ik contact zoeken met je kindje.
In de 2e en in de 3e afstemming komt de geboorte aan bod en kun je vragen stellen die je voor het kindje hebt.Logo-Luisterkind-werkers
In de 4e afstemming komt het kindje volledig aan het woord en volgt er een brief bestemd voor de ouder(s).

Ben je benieuwd? Vraag dan een Luisterkind-afstemming Geboortebegeleiding aan. Laat het weten via contact. Ik stuur je de uitgebreide informatie per mail om een Luisterkind-afstemming Geboortebegeleiding samen te kunnen maken.

Een Luisterkind-afstemming Geboortebegeleiding (vier Luisterkind-afstemmingsmomenten)
kost € 145,00